BILD

Foldrar

Tänk på engelskans ”to fold”. Därifrån är begreppet folder hämtat. Det gör det enkelt att skilja mellan till exempel folder och broschyr. Trycket sker på ett samlat ark, men formaten och vikningen kan varieras på en mängd olika sätt. Läs nedan om hur kreativiteten kan nyttjas till max.

Vad kan presenteras i en folder?

Foldrar lämpar sig bra för korta instruktioner och säljande presentationer. Eller till exempel för menyer och inbjudningar. En finess med foldern är att flera sidor syns samtidigt ifall den vecklas ut som ett dragspel i stående format.

Låt kreativiteten flöda!

Börja med att fundera över ditt budskap. Hur långt är det? Krävs det utrymme för många bilder? Ska informationen vara synlig från olika håll? Hur många vikningar behövs för att göra foldern så effektiv och innehållsrik som möjligt? Ska utformningen vara traditionell eller annorlunda? Hur ska en folder presentera ditt varumärke på bästa sätt?

Vänd dig till oss på Eskils för att få inspiration och hjälp. Vi kan det där med altarskåps- eller z-vikningar. Vi är grymma på att leverera trycksaker i olika material och skapar dina foldrar så effektivt och hållbart som möjligt.


Hör av dig så berättar vi mer