BILD

Kataloger

Om man jämför en katalog med en broschyr eller folder, har katalogen vanligtvis fler sidor och ett mer omfattande innehåll. För att göra en katalog mer lättläst och tilltalande bör den ha en välstrukturerad layout och en visuellt tilltalande design. Det är en fördel att ha en god förståelse för sin målgrupp när man producerar en katalog.

 

Inspirerande kataloger för hög varumärkesupplevelse

En välgjord katalog ger mottagaren en praktisk, hands-on upplevelse. Förutom att visa upp produkter och sortiment med text och bilder, kan också företagets historia och varumärket kommuniceras. En katalog som är bra utformad ska ge möjlighet att jämföra olika produkter och att inspirera och generera nya idéer.

 

Tips för att skapa en bra katalog

För att skapa en riktigt bra katalog krävs planering, kreativitet och noggrannhet. Valet av typsnitt, färger och bilder ska forma en helhet. En katalog ska ha en tydlig struktur och gärna innehålla attraktiva bilder. På Eskils betonar vi också vikten av att förstå din målgrupp så katalogen stämmer överens med deras preferenser och intressen. Dessutom bör produktbeskrivningarna i katalogen vara engagerande och hjälpa kunden att fatta ett köpbeslut.


Hör av dig så berättar vi mer