Klimatneutralitet

Eskils är sedan mars 2021 Skandinaviens första klimatneutrala tryckeri genom ClimatePartner.

Det betyder att Eskils på bolagsnivå är ett helt klimatneutralt bolag och att vi har beräknat-, undvikit- och reducerat våra utsläpp. De utsläpp som trots våra aktiviteter och åtgärder kvarstår har vi sedan, genom olika projekt runt om i världen minskat världens totala utsläpp av CO2.

Enkelt förklarat har vi med hjälp av den internationella aktören ClimatePartner beräknat alla utsläpp som Eskils genererar, helt enligt Green House Gas Protocol, Scope 1, 2 och 3.

Därefter har vi med omsorg valt ut ett av CliamtePartners projekt som stödjer de målen i FNs Globala Mål för Hållbar Utveckling som vi valt att fokusera på. Vi är sedan med och finansierar projektet som i detta fall är ett småskaligt vattenkraftverk i Virunga National park i Kongo. Detta projekt sparar tack vare vattenkraftverket 46.000 ton CO2 från att komma ut i atmosfären.

Vi är sedan mars 2021 ett klimatneutralt företag och erbjuder även klimatneutrala produkter.
Företag och produkter är klimatneutrala om deras koldioxidutsläpp har beräknats och kompenserats av internationellt verifierade koldioxidutjämningsprojekt.
Förutom att undvika och minska utsläppen är detta ett viktigt steg i kampen mot klimatkrisen.

Det är så här vi gör det:

  1. Vi beräknar våra koldioxidutsläpp

Vi har beräknat koldioxidutsläppen från Eskils och uppdaterar dessa årligen.
Allt ifrån uppvärmning och el, affärsresor och pendling, till avfall och logistik (Scope 1, Scope 2 och Scope 3) mäts. Detta gör att vi kan se exakt var våra största utsläpp är och därmed vart vi ska lägga fokus för att minska utsläppen.
Vi kan även tack vare dessa mätningar beräkna koldioxidavtrycket för varje enskild trycksak.

 

  1. Vi undviker och minskar kontinuerligt våra utsläpp

Självklart använder vi endast grön el till hela vår produktion och vår fjärrvärme är självklart även den märkt med Bra Miljöval. Vi har ständigt pågående projekt som syftar till att minska våra utsläpp.

 

  1. Klimatkompensering genom ett verifierat projekt

Vi har kompenserat för de utsläpp Eskils genererar genom att stödja ett projekt i Virunga nationalpark, Kongo www.climatepartner.com/14303-2103-1001.
Vi väljer att se detta som en investering i klimatet snarare än som en kompensering för våra utsläpp. Vi behöver alla hjälpas åt för att få ordning på den klimatkris vi lever i idag, om vi kan investera i projekt runt om i världen som hjälper till att minska världens utsläpp gör vi gärna det.
Att det råkar bli samma summa som vi själva släpper ut visar bara på att vi på ett mycket noggrant sätt mäter och har full kontroll på våra egna utsläpp, för det som mäts är också det som har stört chans att förbättras.

 

  1. Klimatneutrala printprodukter

Du kan också välja att investera i klimatet genom dina trycksaker hos oss. Genom att göra detta kommer du att investera i något av ClimatePartners projekt runt om i världen som bidrar till att minska den totala CO2 koncentrationen i atmosfären.
Vi gör då noggranna beräkningar på era trycksaker och presenterar en en CO2 rapport där ni har möjlighet att kompensera för de oundvikliga utsläppen som uppstår vid tillverkningen av dina valda produkter.
Eftersom Eskils redan kompenserat för alla utsläpp från tillverkningen av er produkt i vår anläggning är det bara utsläppen från den ingående råvaran som ni som kund behöver stå för.
Er trycksak är nu per definition Klimatneutral.

 

  1. Märkning av trycksaken med ”klimatneutral”

Du som kund får en unik kod som ger full transparens kring er klimatkompensation.
Den unika koden återfinns på etiketten från ClimatePartner och får fritt användas för att visa att ni tagit ert fulla ansvar i kampen mot klimatkrisen.

ClimatePartner Print

Kolla in:

Välj Climate Neutal


Hör av dig så berättar vi mer