Trippel A

Vad krävs för att få de olika kreditbetygen?
Det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få är AAA. Bland annat krävs att företaget omsätter mer än 2 miljoner, har varit verksamt i minst 10 år och har nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt.

Eskils, stolt stabilitet
I den grafiska branschen har många företag det tufft och konkurser och rekonstruktioner är just nu vardag. Därför är det med stor stolthet som vi på Eskils kan konstatera att vi har högsta möjliga kreditvärdighet. Vi tar varje dag ett stort ansvar gentemot kunder, leverantörer, medarbetare och ägare och vår stabilitet förknippar oss med trygghet och pålitlighet.

”Vi på Eskils kan konstatera att vi har högsta möjliga kreditvärdighet”


Hör av dig så berättar vi mer